Online nieuwsbrief voor patiëntenorganisaties

Better health, brighter future

Takeda ontleent haar bestaansrecht aan het vinden van nieuwe oplossingen voor de problemen waarmee patiënten nu maar ook in de toekomst te maken hebben. Door te luisteren naar en samen te werken met patiënten kunnen wij gepersonaliseerde en innovatieve gezondheidszorgoplossingen bieden die de resultaten voor de patiënt verbeteren.

Met dit platform beoogt Takeda een nauwere samenwerking met patiëntenorganisaties te bewerkstelligen door het uitwisselen van informatie en ruimte te bieden aan belangenbehartiging.

Heeft u tips ervaringen en ideeën die u met ons wilt delen?
We horen graag van u op 023-5668700 of via e-mail naar nl.info@takeda.com.