Wie zijn de podcasthosts? Een introductie!

Paul en Aarnoud vormen het podcast duo in de nieuwe podcastserie ‘Onderweg naar Zorgen‘. In de podcast zelf beschrijven ze zichzelf als "twee vakidioten werkzaam bij een innovatief farmaceutisch bedrijf" Daar voerden ze talloze gesprekken over de toekomst van de zorg, elk vanuit hun eigen perspectief.

Aarnoud Overkamp was vijf jaar voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en vervult meerdere bestuursfuncties in de zorg. Als algemeen directeur van Takeda is hij wars van bureaucratie en vraagt hij zich af waarom veranderingen in de zorg zo langzaam gaan en of technologie niet een belangrijke rol kan spelen? Paul Slobbe heeft een wetenschappelijke achtergrond en is mede door zijn affiniteit met vergoedingsvraagstukken in de zorg in de eerste plaats begaan met de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen. Waar liggen de oplossingen voor de stille crisis die zich voltrekt? Is daar maatschappelijk draagvlak voor? En hoe organiseer je dat? Dat er snel iets moet veranderen aan hoe we de ouderenzorg vormgeven is duidelijk.

Waarom deze podcast?

Paul Slobbe: “We zien problemen op ons afkomen maar geen oplossingen, en niemand praat over hoe we dit concreet gaan aanpakken. Daar hebben we een mening over.” Het is duidelijk dat hij vastberaden is om een licht te werpen op deze vraagstukken.

Aarnoud Overkamp: “Op het gebied van de ouderenzorg hoor je alleen maar donkere scenario’s: het wordt een probleem, het is te duur. Ik wil weten of het allemaal echt zo somber is. We zijn met steeds meer ouderen. Maar een positief punt is dat we gezonder ouder worden. En er komt technologie aan om ons te helpen. Dus wat gaan we nou doen?”

Paul: “Je hoort altijd: ”Het kost zoveel geld”. Maar ik vraag mij af: kan het niet anders? Hetzelfde betaalbaarder maken is geen oplossing, dan gaan we nog steeds toe naar meer zorg en niet naar slimmere of betere zorg.”

Aarnoud: “Ik ben ook geïnteresseerd in hoe Nederlanders denken over ouder zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat mijn generatie dat gaat doen op de manier die ik gezien heb bij mijn opa en oma.”

Vergrijzing

In 2040 wordt verwacht dat Nederland 4,9 miljoen ouderen zal tellen, waaronder een groeiend aantal 85-plussers. Dit betekent concreet dat een kwart van de totale bevolking als “oudere” wordt aangemerkt. Deze aanzienlijke groep zal in de komende jaren meer zorg en ondersteuning nodig hebben, terwijl het aantal werkenden juist afneemt. Het is duidelijk dat er snel veranderingen moeten plaatsvinden in hoe we de ouderenzorg vormgeven om te voorkomen dat het systeem vastloopt en de kosten onbetaalbaar worden.

Aarnoud: “Als je kijkt over 20 jaar is Paul 55 en ben ikzelf 73 jaar oud. We zullen dan meer verantwoordelijk zijn voor onze eigen zorg dan de ouderen van nu. Ik hoop dat deze podcast reeks duidelijkheid verschaft over wat dit daadwerkelijk betekent. Wat kunnen we verwachten van Nederland als samenleving? Waar hebben we zelf invloed op? Daarnaast hoop ik dat jongere mensen worden aangespoord om na te denken over de organisatie en beschikbaarheid van zorg.”

Paul: “We willen de problemen tastbaarder maken en hopen dat er suggesties worden opgepikt die kunnen bijdragen aan het beleid.”

Luister hier de podcasts >

Volgende artikel

Aflevering 1 - Ouderenzorg in 2040: De zorgprofessional