E-learning

E-learning: Geneesmiddelenvergoeding in Nederland

Het geneesmiddelenvergoedingssysteem in Nederland zit ingewikkeld in elkaar. Deze e-learning is bedoeld voor patiëntenorganisaties om uitleg te geven hoe dit proces in elkaar zit en aan te geven welke rol patiëntenorganisaties hierin spelen.

Deze e-learning bestaat uit diverse modules:

  • Extramurale vergoedingsroute
  • Intramurale vergoedingsroute
  • Organisatie van de gezondheidszorg (verwacht Q4 2023)
  • Handige documenten met verdiepingsstof