Farma en ESG: Het perspectief van de patiënt

De ervaringen van 832 patiëntenorganisaties van over de hele wereld 'Environmental, Social, and Governance' (ESG)-factoren (vertaald: Milieu, Sociaal en Bestuur) worden de afgelopen decennia, naast financiële resultaten, steeds meer gebruikt als maatstaf voor de prestaties van bedrijven. De farmaceutische industrie staat echter traditioneel bekend om het minder goed presteren op deze factoren, zeker in vergelijking met andere sectoren [1] en in het bijzonder op het gebied van duurzaamheid.

Om inzicht te krijgen hoe patiëntenorganisaties aankijken tegen de farmaceutische industrie op het gebied van ESG, stuurde PatientView, een onderzoeksbureau uit het Verenigd Koninkrijk, tussen juli en oktober 2023 een enquête uit onder patiëntenorganisaties wereldwijd. Het doel van de enquête was om de mening van patiënten te verzamelen over de ESG-praktijken van farmaceutische bedrijven.

Er waren reacties van 832 patiëntenorganisaties. De respondenten vertegenwoordigden 173 therapiegebieden uit 79 landen. De hoge respons laat het groeiende bewustzijn en belang van ESG voor patiëntenorganisaties zien.

Aantal deelnemende patiëntenorganisaties per regio

De respondenten vertegenwoordigden een zeer uiteenlopend overzicht aan therapiegebieden

Vertegenwoordigde therapiegebieden

De resultaten van de PatientView ESG-enquête

ESG, hoewel een relatief nieuw aandachtspunt voor de farmaceutische industrie, is belangrijk voor de meeste patiënten en patiëntenorganisaties. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze de prestaties van een farmaceutisch bedrijf op het gebied van Milieu (E), Sociaal (S) of Bestuur (G) overwegen voordat ze besluiten een relatie met het bedrijf aan te gaan.

Patiëntenorganisaties willen deel uitmaken van de ESG-besluitvormingsprocessen van de farmaceutische industrie.

Patiëntenorganisaties zijn er steeds meer van doordrongen dat het goed uitvoeren van de ESG doelen een positieve bijdrage levert aan het leven van de patiënt. Meer dan de helft (52%) van de patiëntenorganisaties geeft aan dat zij pleiten voor een grotere betrokkenheid van patiëntenorganisaties in de ESG-besluitvormingsprocessen van de farmaceutische industrie. Nog eens 21% geeft aan dat zij hier zelf bij betrokken zouden willen zijn. Internationale patiëntenorganisaties zijn het meest actief op dit gebied (63%). Slechts 8% van de patiëntenorganisaties geeft aan dat ze ESG-besluitvormingsprocessen van de farmaceutische industrie niet beschouwen als een zorg voor de patiënten die ze vertegenwoordigen.

Meer weten?

Het onderzoek onderzocht de mening van patiëntenorganisaties over de volgende ESG-gerelateerde onderwerpen:

  • Het belang van de ESG-doelen van de farmaceutische industrie voor patiëntenorganisaties (en voor de patiënten die deze groepen vertegenwoordigen).
  • Hoe belangrijk het is om patiënten te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de ESG-strategieën van de farmaceutische industrie. En…
  • Wat de farmaceutische industrie zou moeten doen op het gebied van ‘E’, ‘S’ en ‘G’ – allemaal vanuit het perspectief van de patiënt.

De antwoorden op deze vragen zijn de vinden in het rapport ‘Farmaceutische industrie en ESG: Het Perspectief van de Patiënt, 2023’, gepubliceerd in november 2023, [2]

 Voor Takeda staan duurzaamheid, sociale betrokkenheid en het leveren van een bijdrage aan een betere wereld hoog in het vaandel. Een gezonde planeet draagt ook bij aan de gezondheid van haar bewoners. Daarom streven we een zo klein mogelijk impact op de aarde na en stellen we strenge duurzaamheidsdoelen.

Naast het streven naar een gezondere planeet, is ook de ‘Corporate Social Responsibility’ een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. Vanuit deze verantwoordelijkheid werken we samen met diverse partners wereldwijd om bij te dragen aan lokale initiatieven op gebied van duurzaamheid binnen het gezondheidssysteem.

Referenties

  1. https://www.rbccm.com/en/gib/biopharma/episode/is-pharma-at-an-esg-turning-point
  2. https://www.patient-view.com/wp-content/uploads/2022/06/PATIENTVIEW-ESG-REPORT-PRESS-RELEASE-EMBARGO-JUNE-30th-2022-FINAL.

Volgende artikel

Roadmap voor patiëntparticipatie tijdens ontwikkelingstraject medicijnen