Infographic – hulpmiddel om iets lastigs eenvoudig uit te leggen

Over de behandeling van ziekten, medicijnen en de ontwikkeling daarvan is heel veel informatie beschikbaar en deze is niet altijd voor iedereen even toegankelijk. Daarom laat Takeda een aantal thema’s uitwerken in infographics waarbij op een overzichtelijke manier de belangrijkste overwegingen en stappen worden gevisualiseerd.

Vanaf vandaag zijn er 3 infographics beschikbaar: deze gaan over resp. zeldzame ziekte, ontwikkeling van een geneesmiddel en het bijbehorende vergoedingstraject. Deze infographics kunnen via onderstaande links worden gedownload.

Infographic Zeldzame ZiekteZeldzame ziekte/Je staat niet alleen

In deze infographic wordt uitgelegd wat een zeldzame ziekte is, hoe vaak een zeldzame ziekte voorkomt en hoe het komt dat de diagnosetijd soms wel heel lang, 5 tot 30 jaar, duurt.
Voor 95% van de zeldzame ziekten is nog geen behandeling beschikbaar.
Er is hoop want overheid, zorg, patiëntenorganisaties en fabrikanten spannen zich gezamenlijk in om sneller tot een diagnose en een behandeling te komen.

Infographic over de ontwikkeling van een geneesmiddelDe ontwikkeling van een geneesmiddel

De infographic ‘de ontwikkeling van een geneesmiddel’ beschrijft de weg vanaf de ontdekking van een mogelijk werkzame stof voor een bepaalde aandoening tot de registratie van een medicijn: een lange weg die wel tot 16 jaar kan duren.
De patiënt staat centraal in deze infographic en terecht want: zonder patiënt geen geneesmiddel!
De ontwikkeling van een geneesmiddel start met een aandoening waarvoor werkzame stoffen worden gezocht: dit kan een nieuwe werkzame stof zijn of een bestaand geneesmiddel dat ook bij een andere aandoening blijkt te werken.
Na uitgebreid onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid van de stof in een laboratorium omgeving vindt in verschillende stappen klinisch onderzoek bij de patiënt plaats. Ook bij het onderzoek bij de patiënt staan werkzaamheid en veiligheid centraal.

Het Systeem van Geneesmiddelenvergoeding

Na het registratietraject van een geneesmiddel start het traject voor het vergoeden van een geneesmiddel. Deze infographic beschrijft de weg naar de vergoeding en alle partijen en stappen die hierbij betrokken zijn. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen geneesmiddelen die via de apotheek en via het ziekenhuis verkrijgbaar zijn. De infographic laat alle stappen en besluitmomenten zien en geeft daarnaast ook toelichting over de rol en activiteiten van de verschillende betrokken partijen, zoals patiëntenorganisaties.

Deze infographic geeft een overzichtelijk inkijkje in een complex proces.

Download een infographic:

Volgende artikel

Patiënten op de eerste plaats