Lijst wisselen van medicijnen ‘ongewenst’ – advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Op 31 maart 2021 heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een lijst van medicijnen overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Deze lijst is opgesteld op het verzoek van het ministerie van VWS en gaat over medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet wenselijk is omdat een verkeerde inname kan leidend tot ernstige problemen. Het ministerie van VWS bepaalt uiteindelijk welke vervolgstappen worden genomen en op welke manier de lijst wordt gebruikt.

Waarom deze lijst?

Iedereen heeft er wel ervaring mee. Je gebruikt een medicijn en krijgt bij de apotheek ineens een medicijn van een ander merk, in een andere verpakking en met een ander uiterlijk (vorm of kleur van de tablet). Meestal is dat geen probleem omdat de werkzaamheid en de veiligheid van merk- of generieke medicijnen gelijk is. Met een goede uitleg en begeleiding van de apotheek of andere zorgverleners kun je de behandeling gewoon voortzetten.
Soms leidt het wisselen tot verwarring en wordt het medicijn verkeerd ingenomen. In bijzondere gevallen kan dit leiden tot ernstige problemen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Om dit te voorkomen is de lijst opgesteld.

Welke medicijnen staan op de lijst?

Op de lijst staan alleen de medicijnen die, door verwarring bij het wisselen, kunnen leiden tot ernstige klinische problemen bij de patiënt als gevolg van onjuiste inname, bijvoorbeeld dubbel of veel te laat.
Het tijdelijk optreden van bijwerkingen na wisselen van het medicijn valt hier niet onder.
De lijst is ingedeeld op aandoening en onderverdeeld in innemen via de mond of met een hulpmiddel.
Hier kun je de lijst downloaden.

Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst?

Bij het opstellen van de gebruikte criteria is input en feedback gevraagd aan (brancheverenigingen voor) patiënten, huisartsen, apothekers, medisch specialisten en zorgverzekeraars.
Bij de beoordeling van de medicijnen is gebruik gemaakt van een bestaand classificatiesysteem van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Verder zijn twee collegeleden van het CBG, een apotheker en een huisarts geraadpleegd m.n. omdat de laatste twee goed kunnen inschatten wat het wisselen van een medicijn voor de patiënt betekent.

Referenties

  1. https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/03/30/lijst-%E2%80%98wisselenongewenst%E2%80%99-overhandigd-aan-vws
  2. https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-generieke-of-merklozemedicijnen/interview-op-weg-naar-een-medicijnoverzicht-waarbij-wisselen-ongewenst-is

Volgende artikel

Patiënten op de eerste plaats